Mensagens

Aktuality | Notícias

První literární večer | A primeira sessão literária

Imagem
Sto let od narození Františka Listopada Zveme vás na úvodní večer k projektu 100 František/Jorge Listopad, který se bude vysílat živě ve čtvrtek 29. dubna od 19 hodin na sociálních sítích . Spisovatel František Listopad (1921–2017), v Portugalsku známý jako Jorge Listopad, o sobě v jednom z rozhovorů řekl, že je „kolikerý“. V rámci pořadu věnovaného tomuto umělci, který se stal významnou postavou české i portugalské kulturní scény, se vám pokusíme nastínit právě mnohost jeho osobnosti a literárního díla. I přestože František Listopad rozostřoval kulturní hranice, dokázal zachovat skutečnosti, které jsou kulturám jeho milovaných jazykových oblastí vlastní, a vytvořil tak jedinečné pouto mezi dvěma evropskými zeměmi. Přednáškou vás provede portugalistka Karolina Válová, s přispěním doktorandky Petry Šantorové a úryvky z Listopadovy tvorby přečtou studentky Sandra Jankotová a Kateřina Fučíková z pražské filozofické fakulty a Věra Vidoňová a Laura Obžerová z brněnské filozofické fakulty. L